BAMAS - Fintech innovator

Sinergija sektora Marketinga i Prodajne operative je sve veći izazov sa usložnjavanjem kanal komunikacije sa potencijalnim klijentom kao i razvojem proizvoda. BAMAS je inovativni poslovni software koji integriše aktivnosti sektora Marketinga i Prodajne mreže. U procesu razvoja, posebna pažnja se poklonila digitalizaciji postojećih procesa Banke nasuprot uvođenju novih. Intezivne UX analize u toku razvoja su bile vođene principom da se software prilagodi organizaciji a ne organizacija software-u.
BAMAS dozvoljava praćenje rezultata aktivnosti u jedinicama koje su konačan cilj - u prodaji.

Lista nekih od funkcionalnosti:

MARKETING
 • Praćenje kanala komunikacije potencijalnih klijenata 
 • Analiza isplativosti kanala komunikacije
 • Direktna veza oglašavanja i prodaje
PRODAJA
 • Integrisana baza upita sa svih kanala banke (online, call centar, branch, agenti prodaje...)
 • Očitanje lične karte klijenta na terenu
 • Upravljanje ciljevima prodajne operative
 • Merenje efikasnosti prodajne operative
 • Upravljanje mrežom agenata prodaje i partnerima (alternativni kanali prodaje)
  PROCESI
 • Kompletan dvosmerni proces online aplikacije za bankarsku uslugu
 • Upload i/ili fotografisanje dokumentacije
 • Generisanje dokumentacije za potpisivanje
 • Digitalizovan proces odobrenja kredita


Integrišući aktivnosti marketinga, poslovne procese i prodajnu mrežu BAMAS efikasno odgovara na izazove tržišta i zaokružuje sve procese za uspostavljanje samostalne digitalne ekspoziture dostupune 24 sata dnevno 7 dana u nedelji. Na ovaj način se najbolji korisnički doživljaj je postignut sa brzom i koordinisanom akcijom organizacione strukture banke.
Za sve dodatne informacije ili prezentaciju popunite formular ili nas pozovite.DUBES DOO
Bulevar Umetnosti 9
Novi Beograd


Telefon: 011/312-2318
Mobilni telefon: 063/694-125